Четвер, 2018-05-24, 2:26 PM
Вітаю Вас Гість | RSS
Перекладач Google
Календар
Пошук
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту

МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

Суспільний деканатПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ХМАПО

1. Староста академічної групи (далі староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи на відділенні, на старостатах коледжу та циклових методичних комісіях. Староста групи підпорядковується старості відділення, співпрацює із зав. відділенням та навчальною частиною.

2. Вибори старости групи здійснюються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної групи із числа студентів з відмінною та доброю успішністю. Кандидатура обраного старости погоджується із зав. відділенням і затверджується на засіданні студентської ради коледжу та розпорядженням по відділенню з підписом зав. відділенням. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів академічної групи. До обрання старости групи зав. відділенням доручає розпорядженням по віддsленню одному із студентів групи проведення адміністративної роботи.

3. Староста групи може бути переобраний: зборами студентів групи з ініціативи не менше 2/3 її складу; якщо на старостаті відділення за це проголосували понад 2/3 старост груп відділення; за письмовою заявою зав. відділенням або голови студентської ради коледжу (при наявності відповідного обґрунтування причини); в разі систематичного невиконання своїх обов’язків; в разі постійного неподання до відділення у встановлений термін форми „Облік відвідування” та недбалого ведення документації.

4. Розпорядження старости групи в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами групи.

5. Обов’язки старости академічної групи: на лекціях, практичних заняттях та семінарах надавати у формі „Облік відвідування” встановленого зразка об’єктивні дані про присутність студентів групи  та фіксувати академічну успішність студентів групи. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення форми і завіряє їх своїм підписом; надавати до відділення форму „Облік відвідування” у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять); інформувати студентів групи про зміни в розкладі; інформувати зав. відділенням в разі відсутності викладача пізніше 15 хвилин від початку пари; організовувати виконання студентами групи плану навчального процесу; з’ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це до відділення, а при необхідності – батькам студента; здійснювати контроль за станом навчальної дисципліни групи, виконанням „Правил внутрішнього розпорядку та поведінки студентів у гуртожитках, корпусах та на території ХМАПО”, наказів і розпоряджень по коледжу та відділенню; здійснювати нагляд за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, навчальних кімнатах та лабораторіях під час перебування в них студентів академічної групи; призначати чергового по групі на час занять.